Video

Gerusija predavanja Časopis za teorijske prakse STVAR Predavanja sa programa Uvod u radikalne teorije  
Gerusija Intervencije Kampanja: Šta donosi novi zakon o radu? Gerusija u medijima