16 okt

Uvod u radikalne teorije 3 BATAJ/SITUACIONIZAM

20. X 2012, treći uvod u radikalne teorije u CK13 ::

14.00h Projekcija filmova Gi DeboraO prolasku” i ”Kritika odvajanja
17.00h G.M.TamašNepoznata ’68. i Situacionistička Internacionala” (predavanje će biti na mađarskom jeziku sa prevodom na srpski)

Kritički uvod u Bataille-a možete preuzeti ovde: Georges Bataille – Critical Introduction
Neke uvodne tekstove situacionista možete preuzeti ovde: Guy Debord – Urlici u slavu DeSade-a / Guy Debord – Društvo spektakla

jnRyooQUklfqBorqnXmpDzl72eJkfbmt4t8yenImKBVaiQDB_Rd1H6kmuBWtceBJ

15.00h Branko Romčević ”Batajeva heterologika”

17.00h G.M.Tamaš “Nepoznata ’68. i Situacionistička Internacionala
(predavanje će biti na mađarskom jeziku sa prevodom na srpski)

Branko Romčević (1969). Studije filozofije završio na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gde je odbranio i magistarski rad “Dekonstrukcija Žaka Deride kao savremenost, invencija i prosvećenost”. Zaposlen kao docent na Fakultetu bezbednosti u BG. 
Objavio knjigu ”O filo( )ofiji” (Samizdat B92, Beograd, 2001) i veći broj tekstova, baveći se uglavnom temama i autorima franko-hajdegerijanske provenijencije.

G. M. Tamaš je mađarski filozof, političar, publicista. Studirao je filozofiju i klasičnu filologiju u Rumuniji. Bio je jedan od najznačajnijih protivnika rumunskog i mađarskog realsocijalizma. Predavao je u Budimpešti (ELTE, odnosno CEU), zatim na univerzitetima u inostranstvu (Oksford, Čikago, Džordžtaun, Jejl, Kolumbija, itd). Godinama je bio istraživač u različitim gradovima (Pariz, Beč, Berlin…). Početkom 90-ih je bio direktor Instituta za filozofiju u Budimpešti. Njegovi radovi su prevedeni na 14 jezika. Bavi se, pre svega, filozofijom politike. Sredinom 90-ih je postao jedan od glavnih levičarskih intelektualaca u Evropi. Bio je predsednik Zelene levice.

Transkript predavanja na srpskohrvatskom jeziku G.M. Tamaša može se preuzeti ovde (.pdf)

————————–—————

Tamás Gáspár Miklós a Gerusija “Bevezetés a radikális elméletekbe” elnevezésű eseménysorozatának vendége lesz szombaton

Az előadás magyar nyelven lesz, címe:

Az ismeretlen 68′ és a Szituacionista Internacionálé

Helyszín: Crna Kuća, Vojvode Bojovića 13, Újvidék

Időpont: október 20., szombat, 17h

Print Friendly, PDF & Email
Share
Translate »