Tag Archives: Žena danas

22 dec

ŽENA DANAS – drugi broj časopisa

Drugi broj lista ŽENA DANAS izašao je decembra 1936. godine. Iako list zvanično nije bio partijski, niti list neke organizacije, već namenjem ženama uopšte i borbi za žensku emancipaciju – od samog početka su ga uređivale komunistkinje, koje su tada bile članice Omladinske sekcije Ženskog pokreta (Mitra Mitrović, Radmila Dimitrijević, Olga Timotijević…)

Odlomak iz uvodne sekcije pod nazivom NAŠ ZADATAK, koji je napisala Ankica Milatović:

"Iznoseći zahtev o svojim pravima ona je uvek isticala da svrha njene borbe ne može biti oslobođenje od izvesnih obaveza, niti njihovo prebacivanje na muškarca, kako se to često i tendenciozno ističe, već je cilj njene borbe podela i primanje obaveza radi lakšeg snošenja u zajedničkoj borbi za socijalnu pravdu oba pola. To je i danas kategorički imperativ žene iz širokih narodnih slojeva.
Interes je i pojedinaca i društva da se ženi omogući ravnopravnost i prizna odgovarajuća uloga u zajednici, i to naročito danas kada se sve narodne snage moraju iskoristiti do maksimuma."

Pdf skeniranog drugog broja Žene danas možete preuzeti ovde.

 

Zena danas 1936

 

Share
10 okt

ŽENA DANAS – prvi broj časopisa

Prvi broj lista ŽENA DANAS izašao je oktobra 1936. godine. Iako list zvanično nije bio partijski, niti list neke organizacije, već namenjem ženama uopšte i borbi za žensku emancipaciju – od samog početka su ga uređivale komunistkinje, koje su tada bile članice Omladinske sekcije Ženskog pokreta (Mitra Mitrović, Radmila Dimitrijević, Olga Timotijević…) Od 1942. list postaje glasilo Antifašističkog Fronta Žena, od 1960-ih godina je Časopis za društvenu aktivnost žena i časopis Konferencije za društvenu aktivnost žena. Izlazio je sve do 1981. godine. Od prvog broja, osnovna platforma lista Žena danas je antifašizam.

Pdf skeniranog prvog broja Žene danas možete preuzeti ovde.

žena danas

Share
Translate »