Tag Archives: Vladimir Simović

17 jul

BOLONJSKA REFORMA I VISOKO ŠKOLSTVO U SRBIJI

BOLONJSKA REFORMA I VISOKO ŠKOLSTVO U SRBIJI[1]

Svima nama koji smo večeras ovde Bolonjski proces očigledno predstavlja nešto bitno i nešto što nas se dotiče, bez obzira na to da li smo studenti/studentkinje osnovnih, master, doktorskih studija ili u radu današnje koncepcije univerziteta učestvujemo predavanjem. Štaviše, budući da univerzitet nije izolovan od društva kao celine, ova tema se dakako tiče i svih ostalih građana i građanki, kao i onih u čijim se prostorijama nalazimo večeras – naime, sindikata. Postoji nekoliko razloga zašto smo večeras ovde, ali pre nego što pređemo na njih, reći ćemo nekoliko reči o sâmom Bolonjskom procesu. Nećemo podrazumevati da svi znamo sve o „Bolonji“; o ovome treba govoriti jasno i bez iživljavanja preterano teorijskim rečnikom. Iznećemo ovde nekoliko osnovnih stavova o „Bolonji“ koji se tiču svih nas, a koji možda nisu samorazumljivi.

Read More

Share
14 feb

BOLONJSKA REFORMA I VISOKO ŠKOLSTVO

Bolonjska deklaracija je u Srbiji potpisana 2003. godine. Nakon više od decenije postaje jasno da sistem visokog obrazovanja ne samo da ne funkcioniše, nego i to da nije uspeo da prevaziđe osnovne probleme strukturalne prirode. Problem univerziteta zasnovanog na preduzetničkom modelu, problem vremena i kvaliteta studiranja, te sameravanja znanja prema tržišnim potrebama, problem školarina, problem mobilnosti… samo su neki od problema koje treba sagledati iz perspektive opšteg ekonomskog i socijalnog stanja Srbije i njene uloge kao periferne zemlje ekonomskog prostora EU. Kako obrazovne institucije uglavnom održavaju postojeće stanje stvari, kritika obrazovne ideologije i politike nema svoj prostor – osim u studentskim protestima i ponekim tekstovima na ove teme. Ne samo da nam je potreban javni prostor u kojem bi se kritika bolonjskog sistema produbila, nego su preko potrebne i inicijative koje bi izgradile alternativu ovakvom školstvu. U sklopu programa ‘’LEVICA U SRBIJI: ELEMENTI ZA IZGRADNJU POLITIČKE POZICIJE“ kolektiv Gerusija organizuje tribinu ‘’BOLONJSKA REFORMA I VISOKO ŠKOLSTVO’’ na kojoj će se raspravljati o odnosu bolonje i ekonomskih politika (neo)liberalizma, o odnosu tržišta i znanja, o studentskim borbama u Srbiji i regionu, te o budućnosti obrazovanja. 

Na tribini će učestvovati: Andrea Milat (članica sindikata Akademska solidarnost i urednica časopisa Le monde diplomatique, Zagreb), Jelena Veljić (aktivistkinja i članica zadruge Oktobar, Beograd) i Vladimir Simović (član Centra za politike emancipacije, Beograd). Moderator tribine je Aleksandar Matković (Gerusija, Novi Sad). Tribina se održava 21. februara 2014. u plenum sali Radničkog doma ‘’Svetozar Marković’’, od 17.00h. Dobrodošli/e!

najava

 

Share
Translate »