Tag Archives: kritika Bolonje

28 feb

Aleksandar Stojanović, Darko Vesić i Vladimir Simović – Kome je odgovorno naše društveno odgovorno visoko obrazovanje?

Uvod

 

Cilj ovog teksta je u tome da se suoče dva različita pogleda na obrazovanje: sa jedne strane, pogled upravljača (policy maker) koji je izražen u dokumentu koji nosi naziv Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020., i sa druge strane, kritički pogled koji dovodi u pitanje zadati pravac ovog razvoja. Donekle je neočekivano da je ovaj posao potrebno obaviti, jer ukoliko postoji kritika upućena na račun vladajuće pozicije u domenu obrazovanja, onda bi se moglo pretpostaviti da je ta kritika do sada već direktno tematizovala ovaj dokument i da se suočavanje koje sebi postavljamo za cilj već dogodilo. Ipak, iz razloga u koje nećemo ulaziti, moramo konstatovati da to nije tako. Kritika Strategije u nekoj čvršćoj i sistematičnoj formi još uvek izostaje i jedini uzrok takvog stanja stvari koji bi vredelo pomenuti ovde je vezan za veliku fragmentarnost, nestalnost i heterogenost „subjekta“ koji stoji na kritičkoj poziciji. U meri u kojoj se ovaj subjekt sastoji od niza različitih agenata, od studentskog plenuma na Filozofskom fakultetu, Filološkom Fakultetu ili FLU (da pomenemo samo neke) pa sve do pojedinačnih govornika u javnom polju i organizacija različitog tipa, koje imaju sopstvenu praksu i načine delovanja, naš cilj nije da iznosimo kritiku u bilo čije ime. Ipak, moramo priznati otvoreno da nas je samo to odsustvo direktnog tematizovanja sadržaja dominante pozicije u vezi sa obrazovanjem podstaklo da pišemo i da bi za nas poželjan učinak onoga što ovde iznosimo bio u tome da do pomenute tematizacije i suočavanja dođe, pa bilo to kroz osporavanje ili afirmisanje naših naznaka. Kako Strategija postoji već neko vreme, kao što postoji i čitav niz relevantnih istraživanja (koja pominjemo u tekstu), verovatnoća da će ovaj tekst podstaknuti kritiku da se fokusira i eksplicitno uzima u obzir ove dokumente nažalost nije velika.

Bilo kako bilo, nit vodilja koje ćemo se držati u ovom tekstu jeste integrisanost visokog obrazovanja u društvenu celinu. Naša pitanja će proisteći iz provizornih zahteva da se shvati šta ova integrisanost znači na različitim društvenim pozicijama: unutar projekcija upravljača (I), unutar različitih analitičkih pristupa Strategiji i konkretnim praksama transformacije obrazovanja (II) i napokon šta bi ona trebalo da znači unutar vizure realnih kritičkih snaga koje problematizuju te transformativne prakse (III).

Crtezi

Read More

Share
Translate »