Tag Archives: Jana Baćević

25 dec

VELIKO DUPE UNIVERZITETA

Razgovor sa Janom Baćević vodili: Aleksandar Stojanović, Andrea Jovanović i Igor Cvejić

Aleksandar: Možemo da počnemo pričom o studentskim borbama na ovim prostorima u poslednje dve godine, s obzirom na to da su one relativno značajne, da je tema relativno sveža i određujuća po kontekst u kojem se nalazimo. U principu, imali smo prošle godine blokadu, koja je trajala skoro mesec dana, koja je jako malo postigla na nivou nekih realnih stvari, ili, u svakom slučaju, jako malo u odnosu na sopstvene zahteve. Možda bi se moglo reći da je postigla nešto u smislu nekog malog proboja u javnost i nešto u smislu stvaranja solidarnosti među studentima, iako je i to relativno diskutabilno, ali u svakom slučaju, ona se dogodila, zajedno i sa ovogodišnjim borbama, u periodu kada su agresivne i neegalitarne reforme u obrazovanju počele da budu jako očigledne i da se ne kriju, stoga bismo mogli da počnemo od toga, dakle od tvog ličnog doživljaja tih stvari. Imala si neku spekulaciju o tome da su borbe u nekom smislu bile neuspešne, pa hajde da krenemo sa tim.

Jana: Da, pa, znaš zašto? Mislim da bi se moglo reći da studentski pokret iz Srbije svoja postignuća meri poredeći ih sa iskustvima iz Hrvatske, a jedno od opštih mesta tu je da se misli da je studentski pokret iz Hrvatske postigao besplatno obrazovanje – što uopšte nije tačno. To je prosto fundamentalno netačno, šteta – ali je netačno. Studentski pokret iz Hrvatske je postigao to da se ne naplaćuju školarine ljudima koji su tada upisali prvu godinu, nije izvedeno ništa van toga. Ja ne mislim da je to niti slabost Hrvatskog studentskog pokreta niti mislim da studentski pokret u Srbiji nije postigao ništa na taj način, jer smatram da nije sigurno da se u potpunosti besplatno obrazovanje uopšte može postići, a ukoliko bi to i bilo moguće, ne mislim da su metode koje bi bile potrebne za to nešto čime bi studentsko telo uopšte htelo da se koristi. Ne govorim naravno o nasilnoj revoluciji, nego o nečem drugom. Ako se, na primer, vratimo na 2006. godinu, na priču o ekvivalenciji master statusa sa magistarskim statusom, ono što je studentski pokret tada postigao – po prvi put je u javnost izašla priča o parcijalizaciji obrazovanja – ta priča je prošla (ako prihvatimo da je prošla) zato što su izbori već bili raspisani i zato što je nekome iz tadašnje vlasti u tom trenutku odgovaralo da pogura skupštinu da dà takvo i takvo tumačenje tog člana zakona o visokom obrazovanju, itd.

 

Read More

Share
Translate »