Tag Archives: gerusija

17 sep

SUSRETI: LEVE KRITIČKE PERSPEKTIVE 25-29.IX 2012. Magacin

Budućnost evropskih integracija, politička ekonomija i kultura: leve kritičke perspektive

U zemljama koje su nastale raspadom Jugoslavije, globalna kriza kapitalističkog sistema predstavlja krajnje predatorske poteze u rušenju i transformisanju nekadašnjeg socijalističkog sistema i beneficija za koje su se njeni građani borili i stvarali ih decenijama. Evropske integracije su postale mantra svih vodećih političkih struktura u regionu. One koje ih zagovaraju bez pogovora sprovode i procese privatizacije i smanjivanje javnih budžeta, dok one koje su protiv, to čine uz kontinuirano generisanje nacionalizma unutar postjugoslovenskog društva. Svojim postupcima, obe struje doprinose i jačanju neofašizma, koji je, kroz porast desnih politika već nekoliko decenija prisutan u Evropi. Ujedno, obe opcije počivaju na sprovođenju istorijskog revizionizma i potpunom negiranju socijalističke prošlosti. Ovakve politike su dovele do katastrofalnog socijalnog položaja ljudi, do gubitka perspektive za mlade i krajnjeg siromaštva za starije stanovništvo. Pitanje je da li postoji alternativa ovakvim politikama?

Read More

05 apr

MANIFEST GERUSIJE

Biti gerusijanac znači biti užasno star. Postali smo članovi saveta staraca zahvaljujući našem iskustvu. Odrasli smo pored Eurote, učestvovali smo u surovim ratovima i zaslužili smo da imamo pravo na suvereno odlučivanje o životu i smrti, s onu stranu svake odgovornosti. Stari smo, mogli bismo da se takmičimo i sa Metuzalemom.
Postoji jedna bogata tradicija u povesti filozofije, u kojoj se pokazuje da jedino starac može da bude mudrac, a mladi ljudi su njegove žrtve: od Sokrata, koji je optužen za to da je pokvario mlade Atinjane, do Negrija, koji je dobio nadimak il cattivo maestro, jer je postao suviše opasan zavodnik za studente. Ponavljamo: jako smo stari. Naš kurac već godinama nije imao erekciju, naše sise su već odavno otromboljene. Mi zavodimo jedino pomoću pojmovnosti. Alkibijad ne može da odoli našoj teorijskoj auri, studentkinje iz Padove ne mogu da se suprotstave načinu na koji mi mislimo – posebno ne mogu da nam odole bolonjski studenti i studentkinje, primarni nam je cilj da ih promenimo, da ukažemo na moguće alternative. Svakako ćemo očuvati spartansko nasleđe, verni smo mu u potpunosti: askezom odbijamo imperativ „Enjoy!“, militantnošću teorije želimo da učinimo štetu gluposti, pojmovnom disciplinom uspevamo da ponizimo konformizam. Biti gerusijanac znači biti gerila, biti Geronimo. Pojmovi su naša oružja, spremni smo da ih upotrebimo kao ratne mašine. “Ti si još mlad Sokrate .. i još te filozofija nije čvrsto obuhvatila” – kaže Platonov Parmenid i daje mu savet da što pre ostari jer dijalektika nije igračka za dečicu. Slično tome, mladi ljudi, sugerišu Hegel i Marx, ne mogu da razumeju najteže principe dijalektike, snagu negacije i napetost protivrečnosti, zato je potrebno da ih transformišemo: postajanje-starim je ekspanzija radikalne teorije. Filozofija je suštinski stara! Ona ne želi da bude mladost, poletnost, lepršavost, mesto uživanja (idealno mesto neoliberalizma), mesto gde će propagatori večne mladosti prodavati svoje skupe proizvode protiv bora… Filozofija nije okrepljenje, ekstaza, već napor, zamaranje, dakle, starost. Misao je sva izborana i ona želi to da bude! Svi oni koji su pod našim uticajem se uključuju u borbu. Mi nismo gerontolozi. Mi ne proučavamo starost spolja, već iskorištavamo sve njene prednosti iznutra. Mi jesmo stari.

Read More

15 nov

POZIV ZA RADOVE

Časopis za teorijske prakse ”STVAR” broj. 3 / krajnji rok: 20. jun. 2012

Aktivno/Pasivno – Poziv u .pdf formatu može se pruzeti ovde. Verzija na engleskom ovde.

Reč ’aktivno’ danas ima najveću moguću važnost. Ako je nešto ’aktivno’, onda ono radi, pokreće se, stvara, menja, buni se, čini, interveniše, preduzima, vežba, mrda, proizvodi, kreće, dela, podstiče, utiče, obavlja posao, ima efekta, dinamično je, angažuje se, odlazi na proteste itd. Od aktivnosti je napravljen fetiš! Junaci i junakinje su oni koji rade, a ne oni koji npr. samo pričaju. Ukoliko bismo se oslonili na savremenu dijagnostiku kojom se u polju društvenog razlučuje ‘aktivno’ od ‘pasivnog’, onda bismo se nadovezali na neupitne pretpostavke kojima se aktivnost pripisuje praksi, a pasivnost teoriji. Preplavljeni aktivizmima, organizacijama koje se deklarišu kao angažovane i aktivističke, ne možemo a da ne uvidimo koliko je aktivizam bez teorije slep, jednako kao što bi i teorija bez aktivnosti bila prazna.

Read More

05 okt

Podrška studentskoj borbi

Gerusijin tekst podrške studentskim protestima

U Novom Sadu, borbenog oktobra 2011

Beogradska ‘studentska jesen’ označila se u medijima kao politički protest koji je navodno inicirala grupa Marks 21, što se shodno današnjem dominantnom shvatanju politike stigmatizuje kao ‘politički interes’. Bez objašnjenja kakva je to organizacija Marks 21 i bez ikakve argumentacije šta bi u tome bio politički interes i čiji, događaj se smešta u nešto što mediji zovu političkim i što bi trebalo da bude negativno konotirano. Dakle, bauk i dalje kruži… Nakon ove stigmatizacije stvar se u medijima depolitizuje, ceo događaj se opisuje finansijskom računicom, kapitalskom pedagogijom i lamentom nad težinom uklapanja u istu. Umesto da se kritikuje komercijalizacija znanja, računa se koliko se školarine mogu smanjiti/povećati. E u tome i jeste problem. Stvar je upravo pogrešno gurana u depolitizovani kontekst i finansijsku računicu, a kada se spominje političko, ono se redukuje na partijsko ili na strah od imena. Nazovimo ovo kalkulativno shvatanje politike kapitalo-politikom i odmah je razdvojimo od politike emancipacije.

Read More

Translate »