Tag Archives: Gabor Balaž

15 nov

Gabor Balaž, Izveštaj o građanskom ratu

Gabor Balaž

IZVEŠTAJ O GRAĐANSKOM RATU

(Balázs Gábor – rednews.hu, objavljen: 15. jun 2015)

 

„Sens-tu comme un parfum de révolution qui flotte dans l'air?

Par delà les nations, la révolte est planétaire

Ca ne sent pas la rose, non, ça sent plutôt le souffre

De ces moments de l'histoire où la roue tourne jusqu'à t'en couper le souffle”

 

Pravo da vam kažem, u nevolji smo. To je uglavnom jasno i onima koji inače ništa ne primećuju: Islamska država, terorizam, "izbegličko pitanje", neopisiva varvarizacija periferije kapitalističkog poretka, neopisiva varvarizacija centra kapitalističkog poretka, države koje se urušavaju, žrtvovana evropska generacija, prosečni dan jednog kineskog radnika… I, bože gospode, šta ako su ove pojave još i međusobno povezane?

Šta ako je aktuelna kriza kriza valorizacije kapitala, pa ljudski rad, koga je sve manje, stvara sve manje vrednosti, dakle, i sve manje profita – pritom, deluje da će se i rezerve ovog procesa iscrpeti? Ako je poslednji eksperiment namenjen održanju poretka bio neoliberalizam, odnosno uzimanje kredita, to jest “profit koji je podignut pre realizacije"? Ukoliko je rad od sve manje koristi u proizvodnji društvenog bogatstva, što ima za posledicu sve manju mogućnost proizvodnje realnog viška vrednosti koja se zasniva na eksploataciji rada?

Šta ako je treća industrijska revolucija, revolucija mikroelektronike, počev od 1970-ih, učinila ljudski rad u tolikoj meri "nepotrebnim" da za poravnanje više nije sposoban ni jedan kompenzatorski mehanizam? Ukoliko počev od tada poredak robne proizvodnje svoj opstanak ima da zahvali pre svega "fiktivnom kapitalu", to jest novcu koji nije rezultat vrednosti stvorene iskorišćavanjem ljudske radne snage, već špekulacija i kredita, i koji nema drugu osnovu do profita koji će se realizovati u budućnosti (koji je, istina, ogroman, ali čija je karakteristika upravo to da se ne može realizovati)?

Šta ako više ne živimo "cikličnu" krizu kapitalizma ili njegovu krizu "rasta" već kraj jedne istorijske epohe, kada ne možemo znati da li nam budućnost donosi bolji svet, ili eru užasa u kojoj će većina čovečanstva biti beskorisna čak i za eksploataciju, u kojoj većina ljudi postaje "suvišna" (za valorizaciju kapitala)? Ukoliko su neokejnzijanski paketi za "stimulaciju ekonomije", baš kao i mere štednje, nemoćni pred krizom, jer nisu u stanju da "otvore nova radna mesta" : osnovni problem je upravo "kraj rada"?

Periferija kapitalizma se za to vreme survava u totalni varvarizam: zadnji čas je počeo sa padom tzv. "modernizacije sustizanja" negde početkom devedesetih godina. Aktuelni krah na periferiji ujedno signalizira i poslednji neuspeh neoliberalnog eksperimenta (Gadafijeva Libija je možda najtipičniji primer za sve to). Za to vreme kapitalizam hrli napred: prema jednom novom, permanetnom svetskom/građanskom ratu, čiji smisao nije u suočavanju imperijalističkih velesila zarad ponovne podele sveta, već u permanentnom održavanju reda na ruševinama raspadajućih država, zarad održavanja strujanja vrednosti.

U jednom takvom poretku, u kojem niko ne ume da upravlja mašinom koja se otela kontroli.

islam_france

Read More

Share
Translate »