Tag Archives: Fuko

09 jul

Aleksandar Matković_Crvena genealogija ili beg od tržišta?

Za genealoga postoji jedna boja: naime, siva[i], kaže Niče; jer siva je boja dokumenata, siva genealogija je istorija upisana u materijalnim tragovima, i ona ide naspram plave genealogije Engleza poput Paul Rea. Paul Re svoje Izvore moralnih osećanja nikada nije nazvao imenom genealogije – Niče ih je prvi nazvao tim imenom – jer Reova genealogija moralnih osećanja, za razliku od Ničeove, ne sagledava moral kao istorijski fenomen. U tom smislu, Ničeova nova genealogija je kontra-genealogija, usmerena je protiv tradicionalnih, engleskih genealogija. Vek kasnije, motiv sivila ponoviće se i šezdesetih i sedamdesetih godina u Francuskoj. Posle Fukoa, prema Pol Vejnu, „Istorija je ničeovska genealogija“[ii], siva i dokumentarna istorija, istorija koja ne traži faktografiju istine, već odnose moći koji je u sadašnjosti formiraju. Međutim, paradoksalnost genealogije je u tome što se u toj sadašnjosti nalazi i jedna profetska dimenzija. Ukoliko pogledamo Fukoova predavanja na Sorboni, sedamdesetih godina 20. veka, u njima ćemo naći nagoveštaj budućnosti neoliberalne kategorijalnosti.

Iako se pojavljuje u vremenu pre Tačer-Regan vladavine, u Rađanju biopolitike, Fuko eksplicitno tematizuje političku ekonomiju neoliberalizma. Dakako, Fukoa je nemoguće čitati bez Marksa, kao što je nemoguće misliti sivu genealogiju bez crvenih nijansi. Još manje je moguće zamisliti Fukoa kao postmodernog anti-Marksa bez ikakvih veza sa pojmovima poput rada, vlasti ili kapitala[iii]. S druge strane, uočavati ih ispod površine teksta podjednako je uzaludno. Između ova dva pola, umesto eksplikacije genealogije, mogu se postaviti pitanja u vezi sa time koliko ove dve razine danas komuniciraju: kakav je značaj istorije francuske sadašnjice i da li on ima odjeka danas? Drukčije rečeno, postavlja se pitanje o konceptualnoj, ali i političkoj moći same genealogije.

Read More

Share
11 apr

UVOD U RADIKALNE TEORIJE 14, FOUCAULT + PROMOCIJA ‘STVARI’ br.4

Ovoga puta, Uvod u radikalne teorije će se, vanredno, održati u nedelju (umesto u subotu – kada CK13 slavi rođendan – na koji ste svi pozvani). Program za nedelju:

14.30h Lazar Atanasković: "Prostor i subjektivacija – Nekoliko reči o Fukoovoj arheologiji"

16.30h Aleksandar Matković: "Znanje, moć i tragovi sive genealogije"

18:15h Promocija 4. broja časopisa STVAR

michel_foucaultmanif

Read More

Share
Translate »