Tag Archives: fleksibilnost

13 apr

Nina Pauer, PARADIGMA ”PRENOSIVIH VEŠTINA” JE POKRIĆE ZA STVARANJE ”PRENOSIVIH LJUDI”

PARADIGMA ”PRENOSIVIH VEŠTINA” JE POKRIĆE

ZA STVARANJE ”PRENOSIVIH LJUDI”

Nina Pauer

Fraza ”prenosive veštine” je već toliko dugo mantra obrazovanja i obuke da smo zaboravili na šta se ona odnosi i kome koristi njena sveprisutnost. Svaki školski kurikulum i svaki nacrt univerzitetskog kursa se poziva na ”prenosive veštine”, manje ili više eksplicitno. One često uključuju:  veštine rešavanja problema, kritičkog mišljenja, rada u okviru rokova, organizovanja i timskog rada. Nacionalna služba za zapošljavanje (The National Careers Service) ih definiše pomalo tautološki na sledeći način:

”Prenosive veštine su opšte veštine koje možete koristiti u mnogim poslovima. Ove veštine možete steći iz prethodnih poslova, projekata, volonterskog rada, sportskih aktivnosti, vašeg privatnog života, hobija i interesa. One vam omogućavaju da budete prilagodljivi i fleksibilni u slučaju da morate promeniti posao.”

Prenosive veštine su tako stečene na poslu i van posla, i pomažu vam da dobijete posao ako ste izgubili posao (ili eufemistički rečeno ”u slučaju da morate promeniti posao”), jer vam omogućavaju da se krećete od posla do posla: vi ste sâma prenosivost. Mogli bi se zapitati da li se radi o veštinama sa sadržajem ili o generičkoj sposobnosti sticanja veština, što bi na kraju bilo nešto drugo, naime fleksibilnost?

Želela bih da pokažem da su sve veća prekarnost savremene zaposlenosti, kao i zahtevi postavljeni pred obrazovanje od strane vlada, menadžmenta i poslodavaca – ili, zapravo, sposobnost kretanja između različitih oblika nesigurnog zapošljavanja u kratkom roku – paravan za stvaranje prenosivih ljudi.

Read More

Share
Translate »