Tag Archives: 2012 Quebec student protests

19 feb

CLASSE (Coalition large de l’Association pour une solidarité syndicale) MANIFEST: MNOGO MLADIH, JEDNA BORBA!

Za vreme kongresa 11. i 12. avgusta 2012. Classe je usvojila Manifest: Mnogo mladih, jedna borba. 
Ovaj tekst, koji su desetine hiljada studentskih organizacija širom sveta već usvojile, podseća nas da su borbe studenata u Kvebeku takođe znak solidarnosti sa stotinama hiljada mladih ljudi i studenata koji se širom sveta bore za kvalitetno obrazovanje koje je dostupno i državno.
Svetska ekonomska kriza koja je ekskalirala 2008. godine ostavila je duboke posledice. Moguće je uporediti ovu krizu sa onom iz 1929. godine. Snažno udarajući u srž sistema, prvo je pogodila SAD, dok se sada intenzivnije razvija i u Evropi. Međutim, efekte koje kriza ostavlja možemo videti na različitim primerima širom sveta.
Vlade su na isti način reagovale na pretnju koju kriza predstavlja njihovim zemljama: naterati mlade i radničku klasu da ispaštaju zbog krize. Sklopili su savez sa velikim biznisima i bankama, s ciljem da spreče opadanje profita. Oni zajedničkim snagama razrađuju planove štednje, koje uskraćuju istorijska prava radničke klase, što rezultira otpuštanjima, nametanjem prekovremenog rada, ostavljajući mlade bez mnogo opcija u budućnosti. 
Mladi danas žive u počecima ove duboke krize, biće u prilici da osete uslove života koji su još teži od onih u kojima su prethodne generacije živele. U Arapskom svetu kao i u Evropi, stopa nezaposlenosti predstavlja jednu zastrašujuću sliku, kao na primer u Španiji, gde stopa nezaposlenosti prevazilazi 50%.
Među njima, imigranti, žene, crnci i LGBT populacija trpe još više, svakodnevno se suočavajući sa predrasudama, nesigurnim radnim mestima kao i izuzetno niskim platama. Ovaj primer smo mogli videti 2010. godine pobunom omladine crnaca iz geta u Londonu. Budući da su ih mediji i međunarodne vlasti tretirale kao marginalizovane.
 
557057_10151059603829451_1345453250_n

Read More

Share
Translate »