10 okt

ŽENA DANAS – prvi broj časopisa

Prvi broj lista ŽENA DANAS izašao je oktobra 1936. godine. Iako list zvanično nije bio partijski, niti list neke organizacije, već namenjem ženama uopšte i borbi za žensku emancipaciju – od samog početka su ga uređivale komunistkinje, koje su tada bile članice Omladinske sekcije Ženskog pokreta (Mitra Mitrović, Radmila Dimitrijević, Olga Timotijević…) Od 1942. list postaje glasilo Antifašističkog Fronta Žena, od 1960-ih godina je Časopis za društvenu aktivnost žena i časopis Konferencije za društvenu aktivnost žena. Izlazio je sve do 1981. godine. Od prvog broja, osnovna platforma lista Žena danas je antifašizam.

Pdf skeniranog prvog broja Žene danas možete preuzeti ovde.

žena danas

Print Friendly, PDF & Email
Share
Translate »