09 mar

Darko Suvin SELF-MANAGEMENT AND DISALIENATION IN S.F.R. YUGOSLAVIA

13.3.2013. sreda, CK13 ::

17.00h DARKO SUVIN ''SELF-MANAGEMENT AND DISALIENATION IN S.F.R. YUGOSLAVIA'' (predavanje na engleskom)

18.00h razgovor (na srpskom/hrvatskom)

moderator: ALPAR LOŠONC

10448_10151292978423834_258995155_n

Darko Suvin je pisac, naučnik, kritičar i pesnik, rođen u Zagrebu. Bio je profesor engleske i komparativne književnosti na Univerzitetu McGill, sada je profesor emeritus i član kanadske Akademije nauka i umetnosti. Bio je potpredsednik Union Internationale des Théâtres Universitaires, urednik dva naučna časopisa, potpredsednik International Brecht Society, počasni stipendista četiri univerziteta, stipendista fondacije Humboldt od 1996. do 2000, gostujući profesor na deset severno-američkih i evropskih univerziteta. Napisao je trinaest knjiga o utopiji i naučnoj fantastici, komparativnoj književnosti i dramaturgiji (posebno o Brehtu i Japanu), teoriji književnosti i pozorištu, kulturnoj teoriji i stotine članaka. Objavio je tri knjige poezije, za koje je nagrađivan u SAD-u i Kanadi. Posljednjih deset godina najviše se bavi političkom epistemologijom. U njegove aktuelne knjige spadaju filozofski eseji prikupljeni pod naslovom Gdje smo? Kuda idemo? Za političku epistemologiju spasa objavljeni 2006. u Zagrebu, Naučna fantastika, spoznaja, sloboda objavljena 2009. u Novom Sadu (urednik D. Ajdačić, SlovoSlavia) i Defined by a Hollow: Essays on Utopia, Science Fiction, and Political Epistemology (Peter Lang Verlagsgruppe) u Londonu 2010. Tekst O odnosima klasa u Jugoslaviji 1945.-75., objavljen u 669.broju Aktiva, može se pročitati ovde.

 

Print Friendly, PDF & Email
Share
Translate »