14 feb

BOLONJSKA REFORMA I VISOKO ŠKOLSTVO

Bolonjska deklaracija je u Srbiji potpisana 2003. godine. Nakon više od decenije postaje jasno da sistem visokog obrazovanja ne samo da ne funkcioniše, nego i to da nije uspeo da prevaziđe osnovne probleme strukturalne prirode. Problem univerziteta zasnovanog na preduzetničkom modelu, problem vremena i kvaliteta studiranja, te sameravanja znanja prema tržišnim potrebama, problem školarina, problem mobilnosti… samo su neki od problema koje treba sagledati iz perspektive opšteg ekonomskog i socijalnog stanja Srbije i njene uloge kao periferne zemlje ekonomskog prostora EU. Kako obrazovne institucije uglavnom održavaju postojeće stanje stvari, kritika obrazovne ideologije i politike nema svoj prostor – osim u studentskim protestima i ponekim tekstovima na ove teme. Ne samo da nam je potreban javni prostor u kojem bi se kritika bolonjskog sistema produbila, nego su preko potrebne i inicijative koje bi izgradile alternativu ovakvom školstvu. U sklopu programa ‘’LEVICA U SRBIJI: ELEMENTI ZA IZGRADNJU POLITIČKE POZICIJE“ kolektiv Gerusija organizuje tribinu ‘’BOLONJSKA REFORMA I VISOKO ŠKOLSTVO’’ na kojoj će se raspravljati o odnosu bolonje i ekonomskih politika (neo)liberalizma, o odnosu tržišta i znanja, o studentskim borbama u Srbiji i regionu, te o budućnosti obrazovanja. 

Na tribini će učestvovati: Andrea Milat (članica sindikata Akademska solidarnost i urednica časopisa Le monde diplomatique, Zagreb), Jelena Veljić (aktivistkinja i članica zadruge Oktobar, Beograd) i Vladimir Simović (član Centra za politike emancipacije, Beograd). Moderator tribine je Aleksandar Matković (Gerusija, Novi Sad). Tribina se održava 21. februara 2014. u plenum sali Radničkog doma ‘’Svetozar Marković’’, od 17.00h. Dobrodošli/e!

najava

 

Print Friendly, PDF & Email
Share
Translate »