03 avg

A GERUSIJÁRÓL

Mivégre a Gerusija?

A Gerusija olyan kollektíva, amely baloldali elméleti-politikai tevékenységet végez. Kritikai beállítottsága az antikapitalizmuson, a marxizmuson, a feminizmuson és a kizsákmányolás bírálatán nyugszik. Összegyűjti mindazokat, akik – különböző eszközökkel – az emberek szükségletei szerint megszervezett társadalomért küzdenek, a piac és a profit logikája ellenében. A Gerusija megannyi csoporttal együttműködik: regionális baloldali szervezetekkel, szakszervezetekkel, a munkások jogaiért küzdő csoportokkal és egyéb progresszív szervezetekkel (diákokkal, feministákkal, LGBT-csoportokkal, művészeti és egyéb közösségekkel). Gazdasági, politikai és társadalmi elemzések, nyilvános események, előadások, szemináriumok, iskolák és videókampányok jellemzik a Gerusijának a küzdelmekben és az ellenállásban való részvételét. A Stvar – časopis za teorijske prakse („Dolog – az elméleti gyakorlatok folyóirata“) a kollektíva elsőszámú szócsöve: évente megjelenik és kritikai szövegeket, fordításokat, interjúkat tartalmaz, a Gerusijának az adott pillanatban zajló projektjeihez is igazodva. Mindegyik Stvar ingyenes, a Gerusija minden elméleti-politikai tevékenysége nyilvános.

 

A Gerusija rövid története

A Gerusiját 2005-ben alapították az újvidéki Bölcsészettudományi Karon, filozófiát tanuló diákok klubjaként (Klub studenata filozofije), azzal a céllal, hogy hiánypótló szervezetként az akadémiai közegben elhanyagolt témákat dolgozzon fel, illetve, hogy serkentse a diákok regionális és nemzetközi együttműködését. Történetének első szakaszában, 2005. októberében a Gerusija megszervezte az Identitet.Sloboda („Identitás.Szabadság“) elnevezésű konferenciát, majd megjelentette az esemény nyomán keletkezett szövegeket. Ez volt a Gerusija első kiadványa (2006.). Egyúttal elindította a Filozofski razgovori („Filozófiai beszélgetések“) elnevezésű előadássorozatot az újvidéki Bunkerben (SKC Novi Sad), amely csaknem egy éven át tartott (2006. májusától 2007. márciusáig). Ebben az időben a Gerusija összekapcsolta az új generáció szerzőit és olyan inspiráló filozófiai környezetet teremtett, amely alternatív önképző közegként is funkcionált. Elsősorban olyan elméletek kerültek terítékre, amelyeket kizártak az uralkodó akadémiai-egyetemi diskurzusból. A Gerusijaezzel összhangban szervezte meg a Mala škola psihoanalize („A pszichoanalízis kisiskolája“) elnevezésű nyári iskoláját 2006. augusztusában és szeptemberében, illetve így került sor 2007. augusztusában a Subjekt.net („Szubjektum.net“) elnevezésű nemzetközi nyári iskolára Péterváradon, a ljubljanai Študentsko filozofsko društvo együttműködésével. Mindezt további konferenciák követték: Nihil.net (2007. novemberében) és FF-najglasnija filmozofiranja (2008. márciusában – „FF: a leghangosabb filmozofálás“) a CK13 Ifjúsági Központban. Ezt követően 2008. májusában a Gerusija tagjai részt vettek a ljubljanai Májuselsejei Iskolában (Prvomajska šola). A kollektíva 2009. és 2010. folyamán mindenekelőtt olvasó szemináriumokat szervezett (Foucault-szeminárium, Tőke-olvasó szeminárium), illetve folytatta a CK13-ban elindított előadássorozatát, egyre több embert mozgósítva. Ebben az időszakban, 2010. februárjában jelent meg a Stvar első száma.

A Gerusija elkötelezte magát a balkáni diáktüntetések új hulláma mellett: szövegekkel (előbb a zágrábiak mellett állt ki 2009-ben, majd a belgrádiak mellett 2011-ben) és az újvidéki történésekben való részvételével. A kollektíva mind radikálisabb politikai szervezetté vált, s ezzel összhangban elméleti tevékenysége is mindinkább a kapitalista társadalom és az uralkodó neoliberális ideológia kritikájára irányult, valamint az új baloldal elméleti megalapozására. Innentől kezdve a Gerusija nem a filozófiát tanuló diákok klubja, hanem elméleti-politikai kollektíva.

A Gerusija tagjai 2011-ben az újvidéki Art Klinikán vendégül látták Tamás Gáspár Miklóst, magyar filozófust, publicistát és politikust, 2012-ben pedig rész vettek a belgrádi Filozófiai és Társadalomelméleti Intézet által szervezett, az ideológiakritikáról szóló konferencián. A Grupa za svojinu belgrádi-újvidéki együttműködés eredménye volt, s a tulajdon fogalmának történetével foglalkozott (Hobbes, Hume, Rousseau, Proudhon, Marx és mások olvasásával) 2012. során, a Gerusija részvételével. Ugyanezen év nyarán a Gerusija képviselte magát Fruška gora-i „Levica” nyári iskolában (amelyet a Centar za politike emancipacije szervezett).

A kollektíva 2012. őszén kezdte meg az Uvod u radikalne teorije („Bevezetés a radikális elméletekbe“) elnevezésű előadássorozatát, a Rosa Luxemburg Stiftung támogatásával. Ez a program arra volt hivatott, hogy lehetővé tegye a valódi politikai polarizációt Újvidéken és Szerbiában, a fennálló politikai áldilemmákon túl. Másrészt szembeszegült az elméletek depolitizáló semlegesítésével és azon radikális elméleteket népszerűsítette, amelyek hozzájárulhatnak a társadalom átalakításához. A közbeszéd részévé kívántuk tenni az alternatív társadalom- és gazdaságelméletek történetét, amelyek hasznunkra lehetnek a kizsákmányolás mai formáinak elemzésekor. Az Uvod u radikalne teorije „közművelődési“ program volt, a kritikai társadalomelméletek és radikális politikai mozgalmak bemutatása, amelyet diákoknak és más érdeklődőknek szántunk. Ennek a projektnek a keretében számos olyan filmhez feliratot készítettünk, amelyek meghatározóak a társadalomkritika számára. A magyarországi EX Symposion folyóirat 2013-ban egy teljes számát a Gerusijának szentelte. Közös és egyéni szövegek, interjúk és költészeti-vizuális tartalmak jelentek meg. A folyóiratszám bemutatójára Pécsen és Budapesten került sor. Ugyanezen évben a Gerusija részt vett „A kortárs baloldal dilemmái“ elnevezésű Fruška gora-i nyári iskolán.

A szerb kormány munkásellenes politikája az új munka-törvénykönyvvel érte el tetőfokát 2013-ban, ezért a Gerusija mind aktívabbá vált a munkások jogaiért való küzdelmekben. Mivel ez a törvénykönyv megszüntette a munkások alapvető szociális jogait, a Gerusija más csoportokkal karöltve megszervezte a róla szóló nyilvános vitát. Hamarosan megkezdődött a szakszervezetekkel való együttműködés is, s a Gerusija ennek erdeményeképpen aláírta a Savez Samostalnih Sindikata Novog Sada („az Újvidéki Független Szakszervezetek Szövetsége”) képviselőivel az együttműködési szerződést 2013. végén. Kettejük illetve a CK13 összefogásának eredménye volt a törvénykönyv elleni videókampány és megannyi előadás, továbbá számos kritikai elemzés. Sztrájkok és tüntetések is voltak, a Gerusija támogatásával.

A kollektíva 2014-ben szervezte meg a Levica u Srbiji: Elementi za izgradnju političke pozicije („A baloldal Szerbiában – A politikai pozíció megteremtésének elemei“) elnevezésű politikai oktatóprogramját, amelynek keretében 9 közvitára került sor (januárban – Mi lesz a munkatörvénnyel?; februárban – A bolognai reform és a felsőoktatás; márciusban – A jugoszláv szocializmus tapasztalata; áprilisban – A posztjugoszláv országok tranzíciós folyamatai; májusban – A város mint az osztályharc helye; júniusban – Kié az Európai Unió?; szeptemberben – A szervezeti formák – irányelvek a baloldal számára; októberben – Baloldali feminizmusok; novemberben – A szakszervezetek és az ellenállás). Ezzel a programmal a Gerusija tagjai a neoliberális kapitalizmussal szembeni alternatív politika megteremtéséhez igyekeztek hozzájárulni. A beszélgetések szövegváltozatai a Stvar 6. és 7. számában olvashatók.

 

Kik a Gerusija tagjai?

Andrea Jovanović, Đorđe Hristov, Ivan Radenković, Maja Solar és Saša Hrnjez.

 

Print Friendly, PDF & Email
Share
Translate »